Naujienos

Ąžuolai kovojančiai Ukrainai Žalgirio pergalės parke

Padūmavę pakelės miškai, po saulėto rugsėjo – sunkūs juodi debesys ir saulė nušvietė rudenėjančius Žalgirio pergalės parko ąžuolus… Dar sodri žaluma kvietė praeiti takais pro skulptūras, bylojančias apie didvyrišką Žalgirio mūšio pulkų vadų drąsą, pasiaukojimą ginti savo protėvių žemę…

ŽYMUS LIETUVOS VISUOMENĖS VEIKĖJAS, REZISTENTAS, PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ APYGARDOS VADAS, VYČIO KRYŽIAUS ORDINO KAVALIERIUS, PULKININKAS

Juozas Vitkus-Kazimieraitis 1901 12 10–1946 07 02. Mano gyvenimas taip suskirstytas: maldos brangiausiajai šeimynėlei, kad Jus Dievas išlaikytų, globotų ir vestų didesnei Dievo garbei ir kad greičiau sugrįžtų į pasaulį tiesa ir teisingumas; mano darbai Lietuvai Tėvynei, mažinant neteisybes, skriaudas, guodžiant nusiminusius ir vilties nustojusius, o mano vargai bei nepritekliai, patirtas šaltis, nuovargis, darganos ir gilūs širdies skausmai, išgyvenimai – už skaistykloje kenčiančias sielas. Juozas Vitkus-Kazimieraitis.

PASIVAIKŠČIOJIMAS PO PALANGĄ

Vasara prasitęsė ir rudeniop 2023 m. rugsėjo 15 d. susirinkę Palangos karininkų ramovėje Karių veteraų asociacijos kariai galėjo pasidžiaugti dar besibaigiančia vasara.

PO 32 METŲ PAGERBTI 1991 METŲ LIETUVOS SAVANORIAI

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę nuo sovietų imperijos, pasaulis neskubėjo jos pripažinti, o okupacinės sovietų valdžios administracinės struktūros ir kariuomenė neplanavo pasitraukti iš šalies. Siekdama užgesinti lietuvių laisvės siekį ir kelti gyventojų nepasitenkinimą, vietinė Lietuvos komunistų partija planavo valstybinį perversmą, kuriuo galutinai būtų sužlugdyta nepriklausomos Lietuvos valstybės vizija.

2023 06 16-18 d. Karių veteranų asociacijos nariai tęsia pažintį su Švenčionių rajonu

Jau antri metai iš eilės Lietuvos karių veteranų asociacijos nariai pavasario susitikimą surengė asociacijos prezidento Zigfrido Jankausko gimtajame Švenčionių rajone. Nors į susitikimą Kaltanėnuose viešbutyje „Prie Žeimenos“ dalyviai suvažiavo penktadienio, birželio 16-osios, popietę, oficialus stovyklos atidarymas įvyko šeštadienį, birželio 17 d., ryte. 

ŽALGIRIO PERGALĖS PARKAS ŠVENČIA VASARIO 16-ĄJĄ

Šiemet 2023 metais, kaip niekad Lietuvoje vyko daug renginių minint Vasario 16-ąją. Vasario 16-oji – Lietuvoje valstybinė šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos narių pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės nutarimui paminėti. Dokumentą pasirašė 20 Lietuvos Tarybos narių. Šią istorinę dieną – Vasario 16-ąją Lietuvos Respublikos Seimas įstatymiškai įteisino kaip šventinę dieną – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

PASIDAIRIUS PO ŠVENČIONIŲ KRAŠTĄ

2022 m birželio 17-19 d. Kaip ir kiekvienais metais, Karių veteranų asociacija organizuoja pažintinę kraštotyrinę kelionę po Lietuvą. Šį kartą maršrutas vedė į Švenčionių kraštą, mūsų prezidento Zigfrido Jankausko gimtinę. Jis šiame krašte gimė ir augo, todėl čia visos vietos susietos su jo gyvenimu ir žinomos. Apie šio krašto istoriją Zigfridas daug atspausdino straipsnių Švenčionių rajono laikraštyje.

ROMUI KALANTAI – LAISVĖS ŠAUKLIUI 50-OSIOS MIRTIES METINĖS

„Kai liepsnose išnyksta lietuvio kūnas, jis jau niekada nebeišdils iš tautiečių atminties ir nebedings iš tautos istorijos puslapių...“

Romo Kalantos žygdarbis sujudino ne tik sovietinio pasaulio ideologijos tvirtovės pamatus, bet davė impulsą visam pasauliui eilinį kartą apmastyti žmogaus esatį, jo prigimtį, gyvenimo kokybę, būtį ir paskirtį žemėje.

Kun. teol. dr. PAULIAUS SAULIAUS BYTAUTO Kauno Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčios gvardijono gimtadienis

Visuomeninių organizacijų aktyvus narys Paulius Saulius Bytautas, mokslų daktaras, kunigas, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas pasveikintas su gimtadieniu.

 

KNYGOS SUTIKTUVĖS

2021 m. spalio 7 dieną Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje vyko Vytauto Zabielsko knygos „Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos“ sutiktuvės.

KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUSITIKIMAS

2021 m. rugsėjo 3-5 dienomis Palangos Karininkų ramovėje vyko tradicinis Karių veteranų asociacijos narių rudens susitikimas. Renginys prasidėjo Karių veteranų asociacijos vėliavos įnešimu, sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, mirę asociacijos nariai: asociacijos įkūrėjas, ilgametis jos prezidentas dm. plk. ltn. Jonas Kliauza, aktyvus narys dm. vyr. srž. Jonas Dagilis. Įteikti asociacijos pasižymėjimo ženklai dim. vyr. ltn. Aleksandrui Vitkui, dim. ltn. Anicetui Varnui.

SAVANORIŠKOS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS (SKAT VĖLIAU KASP) ĮKŪRIMO IR ŽUVUSIO SAVANORIO ARTŪRO SAKALAUSKO ŽŪTIES 30-MEČIO PAMINĖJIMAS VILNIUJE

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 01 17 įstatymu Nr. 1-958 buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba SKAT (dabar KASP) įkūrimo 30-mečio minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje.

Pirmieji Lietuvos valdovai stovi Žalgirio pergalės parke ant „Mindaugo kalvos“

Šiemet Žalgirio pergalės parke minime 611-ąsias Žalgirio mūšio pergalės metines. Tenka pasidžiaugti, kad parkas gražėja ir pilnėja naujais akcentais: 2018 metais parke, visiems 1918 metų Lietuvos nepriklausomybės Vasario 16-osios akto signatarams, jų garbei pasodinti ąžuolai vienoje vietoje ir lankytojai gali grožėtis taip vadinama „Signatarų ąžuolų alėja“. 2019 metais-parke pastatytas 12 tonų paminklinis akmuo su dviem kalavijais Žalgirio mūšio pergalei atminti (tik atvykus į parką lankytojai gali sužinoti kodėl akmenyje įsmeigti du kalavijai). 2020 metų pabaigoje pastatyti trys skulptūriniai stogastulpiai–Lietuvos karaliui Mindaugui, jo žmonai karalienei Mortai ir Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vaišvilkui.

LIETUVOS KARINĖS IR STATUTINĖS TARNYBOS PAMINĖJO 30-EČIO SUKAKTĮ

2021 metų liepos 17 d. (Pasaulio lietuvių vienybės dieną) Vilniaus Lukiškių aikštėje pagrindinėje reprezentacinėje Lietuvos valstybės aikštėje vyko iškilmingas renginys skirtas Lietuvos karinių ir statutinių tarnybų 30-mečio sukaktims paminėti. Renginį organizavo Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (NOKT). Šventės pradžioje iškilminga tarnybų veteranų rikiuotė.

LIETUVOS KARIUOMENĖS SAUSUMOS PAJĖGŲ DIENA - ĮPRASMINAMA ŽALGIRIO PERGALĖS PARKE

Liepos 15-oji diena yra ne tik Žalgirio mūšio 1410 metais pergalės diena prieš kryžiuočių ordiną, bet ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų diena. Žalgirio mūšyje lietuvių pulkai į mūšį ėjo su vėliavose pažymėtais Gedimino stulpais, kas ir dabar atspindi Lietuvos kariuomenės uniformų antsiuvai. Jau tampanti tradicija, kai antri metai, liepos 15 dieną, minint Sausumos pajėgų dieną, pajėgų vadas brigados generolas Raimundas Vaikšnoras su geriausiais metų kariais atvyksta į Žalgirio pergalės parką pasodinti ąžuoliuką. Simboliška, bet prasminga. Klubo „Žalgirio pergalės parkas“ valdybos nariams buvo garbė susitikti, padiskutuoti su geriausiais kariais ir stebėti medelio sodinimo ceremoniją. Šiemet atrinkti geriausi kariai: viršila Kęstutis Duoba, vyresnysis seržantas. Tomas Aukščiūnas ir grandinis Gintaras Matukaitis kartu su brigados generolu Raimundu Vaikšnoru pasodino ąžuolą Žalgirio pergalės parke.

ANT MINDAUGO KALVOS – PIRMIEJI LIETUVOS VALSTYBĖS VALDOVAI ŽALGIRIO PERGALĖS PARKE

Kad Mindaugas tapo pirmuoju susidariusios Lietuvos valstybės vadovu pripažįsta visi istorikai. Neveltui jo atminimas yra įamžintas ne vienoje vietoje: paminklinis akmuo Juozapinės kalne (1990 m.), Vilniaus centre (2003 m.), Mindaugo 750-osioms metinėms nukalta 200 litų moneta (2003 m.), paminklas Mindaugui ir karalienei Mortai Agluonoje (2015 m.), tačiau visą Mindaugo valdovo giminę niekas dar nevaizdavo.

KARIŲ VETERANŲ SUSITIKIMAS KLIMŲ SODYBOJE

2019 m. birželio 28-30 dienomis Elenos ir Albino Klimų sodyboje prie Iešnalio ežero vyko tradicinis LK KVA susitikimas. Asociacijos vado pav. dm. gr. Z. Jankauskas pasveikino atvykusiuosius, paskelbė susitikimo pradžią. Sodybos savininkas Klimas įdomiai papasakojo apie Lietuvos Laisvės armijos (LLA) kūrimasi, „Vanagų“ stovyklą prie Platelių ežero.

ŠVENČIAME GIEDRAIČIŲ MŪŠIŲ 100-METĮ

1920 m. spalio 9 d. nepritardami Suvalkų sutarties nuostatoms, Lenkijos kariuomenės daliniai, vadovaujami gen. Liucijano Želigovskio, inscenizavo ,,maištą“ ir užėmė Vilnių. Želigovskininkams užėmus Vilnių, priešo armija toliau brovėsi į Lietuvos gilumą, siekdama priversti Kauno vyriausybę kapituliuoti ir susitaikyti su teritoriniais praradimais, o palankiai susiklosčius aplinkybėms susieti Lietuvą federaciniais saitais su Lenkijos valstybe. 1920 m. rudenį Giedraičių apylinkėse vyko permainingos kovos. Giedraičiai kelis kartus ėjo iš rankų į rankas. Lapkričio 21 d. kritišku valstybei metu Lietuvos kariuomenė po alinančių mūšių sustabdė lenkų puolimą ir apgynė Lietuvos valstybingumą.

ŽALGIRIO PERGALĖS PARKE ĮGYVENDINAMAS DAR VIENAS LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS 2020 METAIS PATVIRTINTAS PROJEKTAS

Klubo Žalgirio pergalės parko nariai džiaugiasi, kad Lietuvos kultūros taryba 2020 metų rugpjūčio mėnesį patvirtino dar vieną klubo „Žalgirio pergalės parkas“ teikiamą projektą: „Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas, karalienė Morta ir jų sūnus Lietuvos didysis kunigaikštis Vaišvilkas“.

ŽMOGUS STOVĖJĘS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO IŠTAKOSE - dim. plk. ltn. JONAS KLIAUZA

Visada įdomu, kaip susiformuoja charakteriai žmonių, kurie nebijo tapti lyderiais, prisiimti atsakomybę, tikėti principais ir įkvėpti kitus žmones. Būtent toks įspūdis Lietuvos kariams veteranams susidarė apie Joną Kliauzą, buvusį Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos ir vėliau tapus Karių veteranų asociacijos prezidentą.

Žalgirio mūšio pergalės 610-osios ir Žalgirio pergalės parko 30-etis paminėtas iškilmingai

2020 m. liepos 18 dieną suliepsnojo šventinė ugnis Žalgirio pergalės parke - skelbdama Žalgirio mūšio pergalės 610 – ąsias ir Žalgirio pergalės parko įkūrimo 30 metų jubiliejų.

Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras Žalgirio pergalės parke

Minint Sausumos pajėgų dieną ir Žalgirio mūšio 610-ąsias metines (liepos 15 d. sutampa su Sausumos pajėgų įkūrimu ir Žalgirio mūšio diena) pajėgų vadas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras ir geriausi 2020 metų Sausumos pajėgų kariai - mjr. Skomantas Povilionis (KASP 2R), vrš. Algirdas Kuckailis (MPB GV) ir vrš. Vitalijus Panovas (JVIB) Žalgirio pergalės parke pasodino ąžuolą.

VYTAUTO PAMINKLINĖ KAPSULĖ SUGRĮŽO Į LAISVĖS ALĖJĄ PRIE PAMINKLO (2020-06-04)

Kaune esantis Laisvės alėjoje Vytauto paminklas yra tarpukario meno kūrinys. Bronzinė statula, iškilusi virš keturių nugalėtų karių: ruso, lenko, totoriaus ir vokiečių kryžiuočio, laikančio nukirstą kardą. Pristigus lėšų, karininkai parėmė paminklo statybą, ir jis 1932 m. rugsėjo 7 d. atidengtas Panemunėje Lietuvos karo akademijos teritorijoje. Tuomet Vilnius buvo užimtas lenkų, todėl šventinant paminklą to nepamiršo ir kunigas. „Šis paminklas auklės ir grūdins mus dar neatliktam svarbiam žygiui – Vilniaus vadavimui“, - kalbėjo kunigas. 1952 m. paminklas nugriautas ir sunaikintas.

PRISIMINTI PER VĖLINES TUOS, KURIE IŠĖJO ANAPILIN IR PRIE JŲ NEDEGA ŽVAKUTĖS (2019-11-30)

Kai pasibaigia rudens kasdieniniai darbai, žmogus atsigręžia į savo sielą, prisimindamas savo artimus, išėjusius anapilin žmones, savo protėvius. Jei anksčiau prie kapų degindavo laužus, tai juos nuo XVI amžiaus pakeitė ant kapų deginamos žvakes.

 

KARIAI VETERANAI PALANGOJE IR PAS BROLIUKUS LATVIUS

2019 m. rugsėjo 6-8 d. Kariai veteranai, kaip ir kiekvienais metais rudenį šiemet tradiciškai susirinko į Palangos karininkų ramovę. Čia susirinkimo pradžioje buvo pagerbti jubilijatai, o už nuopelnus asociacijai ir apdovanoti. Gražų savo gyvenimo 70-metų jubiliejų šventė veteranas Adolfas Barysas, kuriam krūtinę papuošė tautinė perrišta juosta, o už nuopelnus, aktyvią veiklą asociacijoje, asociacijos prezidentas plk. J. Kliauza apdovanojo asociacijos Didžiuoju Kryžiumi. Taip pat už reikšmingus nuopelnus, kuriant ir puoselėjant Lietuvos kariuomenės veteranų tradicijas, nuolatinį rūpestį ir aktyvią veiklą asociacijos gyvenime, pažymint 60-ąjį jubiliejų, Karių veteranų prezidentas apdovanojo Karių veteranų asociacijos Didžiuoju Kryžiumi Gintautą Tamulaitį.

2018 M. LIETUVOS KARIŲ VETERANŲAPSILANKYMAS KOPGALIO TVIRTOVĖJE IR KLAIPĖDOS JŪRŲ MUZIEJUJE

2018 m. rugsėjį Karių veteranų asociacija, kaip ir kiekvienais metais, savo narius pakvietė į Palangos karininkų ramovę pasidalinti savo metiniais pasiekimais, bei įspūdžiai. Karių veteranų asociacijos prezidentas dim. plk.ltn. Jonas Kliauza pasveikino jubiliatus - Edmundą Survilą, Gintautą Tamulaitį ir Juozą Papą ir kiekvienam perrišo atminimo drobės juostą, o moterys įteikė gėlių. Čia prisiekė asociacijai naujas narys ats. ltn. Anicetas Varnas.

2018 m. Lietuvos karių veteranų pažintis su Marijampole

Lietuvos karių veteranų asociacija kasmet organizuoja pažintines keliones po Lietuvą. Šiemet buvo pasirinkta išvyka pažinti Marijampolės kraštą. Susipažinti su šiuo kraštu, istorija, paveldu ir muziejais pasižadėjo senbuvis marijampolietis, tik praėjusiais metais įsiliejęs į Karių veteranų asociacijos gretas savanoris, ats. ltn. Anicetas Varnas.

PAŽINTIS SU LIETUVOS KARINĖMIS JŪRŲ PAJĖGOMIS

Maloni ir graži Lietuvos krantus skalaujanti Baltijos jūra. Kiekvienas lietuvis ne kartą per metus aplanko šios gintarinės Baltijos jūros krantus, gėrisi jos platybių didybe, stiprina sveikatą puikiais oro gurkšniais, semiasi drąsos ir stiprybės. Taip pat maloniai mėgaujasi gražia bangų ošimo muzika besikaitindami karštuose saulės spinduliuose. Tačiau mažai kas susimąsto, kad tą jūrą reikia ir saugoti. Tam yra sukurtos Lietuvos karinės jūrų pajėgos, kurios jau skaičiuoja dvidešimt penkerių metų atkūrimo sukaktį. Karinės jūrų pajėgos gali didžiuotis tuo, kad yra reikšminga Lietuvos Respublikos kariuomenės dalis, užtikrinanti mūsų šalies ir jos piliečių saugumą Lietuvos teritorinės jūros vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.

KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS NARIAI APLANKĖ AUKŠTAITIJOS NACIONALINĮ PARKĄ

Gamta jau seniai išbarstė virš šimtą ežerų akučių seniausiame Lietuvos aukštaitijos nacionaliniame parke. Ežerų pakrantėse suvešėjo vasaros sodri žaluma. Karių veteranų asociacija, kaip ir kiekvienais metais, savo narius pakvietė susipažinti su įdomiomis šalies vietovėmis. Šį kartą – su Aukštaitijos nacionaliniu parku.

LIETUVOS PARTIZANŲ GYVOSIOS ISTORIJOS SKLAIDA VISUOMENEI

Kauno apskrities viešoji biblioteka (Radastų g. 2, Kaunas) Elektroninės informacijos skaitykla, 321 kamb.) siūlo nemokamai pažiūrėti Lietuvos partizanų atminimui skirtą dokumentinių filmų seriją „SILUETAI“. Tai aštuonių filmų serija sukurta Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus pagal projektą „Lietuvos partizanų gyvosios istorijos sklaida“. 

ŠIANDIENINAI IŠŠŪKIAI LIETUVOS VALSTYBĖS SAUGUMUI

2017 m. gegužės 16 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje, Kunigaikščių salėje vyko Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vadovybės iniciatyva suorganizuota paskaita, tema „Šiandieniniai iššūkiai Lietuvos valstybės saugumui“.

ŠV. VELYKŲ SVEIKINIMAS

Gerbiamieji,

Tegul Atgimimo šventė pažadina naujas svajones

ir paskatina prasmingiems darbams.

Tegul saulės spinduliai sušildo mus,

padrąsina mus bei suteikia jėgų ir ištvermės naujiems darbams!

 

Nuoširdžiai sveikinu visus su Šventomis Velykomis!

dim. plk. Jonas Kliauza

SVEIKINIMAS SU VASARIO 16 - ĄJA

„O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes, 
jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys? 
Visas viliojančiai nežinomas žemes 
mums reiks atrast, apšviesti ir sušildyt. 
O kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu, - 
ar mes ne tavo amžių sekundės ir minutės, 
ar mes ne upė, glamonėjama krantų, 
kurios kiekvienas lašas – tavo mintys?“ 

                                             Justinas Marcinkevičius

KALĖDINIS SVEIKINIMAS

Metų sandūroje mes sveriame ir peržiūrime vertybes, darbus, nuomones, lyg grūdus aruoduose, tarsi norėdami numatyti ateinančių metų derlių. Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties. Telydi Jus pelningos idėjos, išsipildę planai, vaisingi darbų rezultatai.

Sveikinu Jus visus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais Metais. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, o sėkmė – Jūsų darbą.

 

Karių veteranų asociacijos prezidentas

dim. plk. Jonas Kliauza

Karių veteranų asociacijos prezidento dim. plk. Jono Kliauzos sveikinimas su LR kariuomenės diena

 

Žmonės tarnaujantys ginkluotose pajėgose - raktas į mūsų laisvę, 

į ramų ir giedrą dangų virš mūsų galvų, į taiką ir tvarką mūsų šalyje

 

Gerbiami Lietuvos kariuomenės kariai savanoriai,

kariai veteranai, visi Lietuvos piliečiai
 

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir Jūsų šeimas su Lietuvos kariuomenės atkūrimo 98-osiomis metinėmis - linkiu ištvermės, sveikatos, laimės ir gerovės. Taikių dienų, geros kloties, drąsos ir tvirto pasiryžimo stiprinant pasididžiavimo ir pagarbos vertą mūsų valstybę - Lietuvą!


Karių veteranų asociacijos prezidentas
dim. plk. Jonas Kliauza
2016 m. lapkričio 23 d.
Vilnius

Karių veteranų asociacijos kasmetinis susitikimas 2016 m. rugsėjo 23-25 dienomis Palangoje

Jau tapo tradicija kasmet rugsėjo mėnesį Karių veteranų asociacijos nariams susirinkti Klaipėdos karininkų ramovės filiale Palangoje ir ramioje aplinkoje aptarti ne tik nuveiktus darbus, bet ir numatyti planus ateičiai. Į susitikimą susirinko kariai veteranai iš Vilniaus, Kauno, Tauragės, Alytaus, Širvintų, Šilalės, Kvedarnos ir Varėnos.

Saulės mūšio 780-osios metinės

Šiemet sukako 780 metų (1236-09-22) kai įvyko mūšis Šiaulių teritorijoje tarp kalavijuočių ir lietuvių dar vadinamu “Saulės mūšiu“. Šis pergalingas mūšis Lietuvai turėjo labai svarbią reikšmę jos vystymosi istorijoje. Lietuvos vyriausybė įvertindama tai šiemet paskelbė Saulės mūšio metais, įpareigodama savivaldybes paminėti šią iškilią datą.

Karių veteranų asociacijos narių pažintis su Dzūkijos regiono įžymiais žmonėmis ir jų istorinėmis vietomis

Gražų birželio 17 d. rytą kariai veteranai rinkosi į Merkinės vienos iš seniausių Lietuvos miestelių aikštę iš kur numatyta pradėti trijų dienų išvyka automobiliais po Dzūkijos apylinkes. Į minėtą išvyką susiruošė kariai veteranai iš Vilniaus, Varėnos, Tauragės ir Kvėdernos. Kelionės metu buvo numatyta aplankyti Juozo Vitkaus – Kazimieraičio sužeidimo vietą, pabuvoti Leipalingio muziejuje, susipažinti su Emilijos Pliaterytės kovos, žuvimo ir palaidojimo vieta, aplankyti Birutės ir Vytauto Juozo Stacevičių miško muziejų Kapčiamiestyje, pabuvoti Lazdijų muziejuje ir Salomėjos Nėries kambaryje, kur ji ir gyveno mokytojaudama. Užsukti Lazdijuose į Laisvės kovų muziejų, pabuvoti prie esperanto kalbos kūrėjo L. Zamenhofo paminklo Veisėjuose ir susipažinti su kunigo Jono Raitelaičio muziejumi ir bažnyčia Krikštonyse. Taigi numatytas krūvis nemažas.

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Liepos 6 – ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. Ta proga norėtųsi atsigręžti į prieštaringus istorijos vingius ir prisiminti pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą – asmenybę, pranokusią savo epochą politine strategija, mentalitetu, dvasine jėga… Taigi žiupsnelis kontraversiškų Lietuvos istorijos nuotrupų…

VELYKINIS SVEIKINIMAS

Šiltėjantys orai užmarštin gramzdina šaltos žiemos įspūdžius, o bundanti Žemė, vis smarkiau žadina gyvybę. Kartu su įsibėgėjančiu pavasariu artėjame prie gražiausios šio laikotarpio šventės – šventų Velykų. Šios nuostabios šventės akimirkomis atgimkime tauresniems troškimams ir viltims, dalinkime žmonėms gerumą, šypsenas ir meilę! Tegul mūsų širdys prisipildo gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubia ramybė ir nauja viltis.

 

                             Karių veteranų asociacijos prezidentas

                             dim. plk. Jonas Kliauza

KALĖDINIS SVEIKINIMAS

LINKIU VISIEMS - ŠVIESAUS, DŽIAUGSMINGO IR ŠILTO ŠV. KALĖDŲ STEBUKLO, PRASMINGŲ DARBŲ, DRĄSIŲ IDĖJŲ, NAUJOS PATIRTIES, ENERGIJOS IR PUIKIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATEINANČIAIS 2016-AISIAIS METAIS.

 

Karių veteranų asociacijos prezidentas

dim. plk. Jonas Kliauza 

PALANGOJE KARIAI VETERANAI SUSITIKO SU LDK BŪDIGEIDŽIO DRAGŪNŲ BATALIONO VADU IR PAMINĖJO ASOCIACIJOS ĮKŪRIMO 10-ETĮ

Karių veteranų asociacija Klaipėdos įgulos karininkų ramovės Palangos skyriuje nuolat rengia įvairius seminarus, gilina žinias, domisi šalies gynybiniais pajėgumais bei karine istorija.

2015 m. rugsėjo 25-27 d .kariai veteranai turiningai leido laiką Palangos karininkų ramovėje. 

ŽEMAITIJA 2015

Šių metų birželio 27-28 d. Karių veteranų asociacijos karių grupė suorganizavo vasaros susitikimą „Žemaitija – 2015“. Pasukus nuo automagistralės Vilnius – Klaipėda esančio 251 kilometre vos keletą kilometrų į šalį buvo aplankyta „Rutenio“ būrio partizanų žeminė. Čia 1952 metų vasario 18 dieną įvyko šio būrio partizanų kautynės su gausiomis NKVD kariuomenės ir aplinkinių vietovių stribų pajėgomis.

 

ŽALGIRIO PERGALĖS PARKE PAMINĖTOS ŽALGIRIO MŪŠIO 605-OSIOS IR PARKO ĮKŪRIMO 25-OSIOS METINĖS

Žalgirio pergalės parko, įsikūrusio Gaižuvėlių k, (ties Cinkiškės sankryža) Babtų seniūnija, Kauno rajonas, vystymui, Lietuvos kultūros taryba šiemet finansavo 2 projektus: ,,Žalgirio parko vizija“ ir ,,Žalgirio parkui 25“. Vienas iš projekto tikslų – renovuoti parke esančius 12 stogastulpių ir 2 koplystulpius bei esantį nuo laiko ir lauko sąlygų sunykusį stogastulpį Kauno seniūnui Songailai pakeisti nauju, kuris kartu su Vytautu vedė Kauno karių būrius kovai su kryžiuočiais prieš 605 metus. Antrasis projekto tikslas – jubiliejų paminėjimas, surengiant Kauno miestui bei rajonui šventę.

Babtų kultūros centras (direktorė Eglė Patinskaitė) padedama Kauno rajono savivaldybės bei Klubo „Žalgirio pergalės parkas֧“ valdybai, šventinį projektą realizavo 2015 metų liepos 12 d. Žalgirio pergalės parke švenčiant parko įkūrimo ir Žalgiririo pergalės jubiliejines šventes.

SUSITIKIMAS SU KRAŠTO APSAUGOS MINISTRU

2015 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje susitiko su nevyriausybinėmis organizacijomis, padedančiomis stiprinti šalies gynybinius pajėgumus. Susitikimo metu ministras pristatė saugumo situaciją, gynybos finansavimą, krašto apsaugos prioritetus ir kitus saugumo ir gynybos dalykus. Taip pat atsakė į susitikimo dalyvių pateiktus klausimus.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA

Lietuvos vėliavos diena - atmintina diena, pažymima sausio 1 d. Šią dieną keliama Valstybės vėliava prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų.

Kaip laisvos Lietuvos ženklas, pirmą kartą Lietuvos trispalvė Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 1919 metų sausio 1 d. Tąkart ją iškėlė Lietuvos savanorių grupė, vadovaujama Vilniaus miesto komendanto Kazio Škirpos. Pakelta vėliava buvo palydėta šūviais, po to savanoriai sugiedojo Lietuvos himną. K. Škirpos vadovaujamą būrį sudarė du karo valdininkai Jonas Nistelis bei Petras Gužas ir kareiviai: Albinas Rauba, Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus. Deja, pirmą kartą iškelta Lietuvos trispalvė plevėsavo neilgai. 1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmę bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną.

2014 M. KARIŲ VETERANŲ SEMINARAS PALANGOJE

Karių veteranų asociacijos kariai, tarnybos Lietuvos kariuomenėje metu savo įgytomis karinėmis žiniomis ir gyvenimiška patirtimi daug prisideda prie Lietuvos valstybės nepriklausomybės bei jos saugumo stiprinimo. Asociacija palaiko glaudų ryšį su Lietuvos kariuomene ir jos vadovybe, taip pat Lietuvos ir užsienio valstybių visuomeninėmis organizacijomis. Ji didelį dėmesį skiria Lietuvos kariuomenės istorijai, jos puoselėjimui ir tradicijoms, konferencijų, seminarų bei kitų renginių organizavimui.

KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS SEMINARAS PALANGOJE

2013 m. rugsėjo 20-22 d. savaitgalį, Lietuvos kariai veteranai su žmonomis rinkosi į tradiciniu jau tapusį savo „rudeninį“ susitikimą - seminarą Palangos karininkų ramovėje. Nors Lietuvoje oras buvo lietingas ir apsiniaukęs, tačiau Lietuvos Karių veteranų asociacijos nariams, susirinkusiems Palangoje į seminarą - „Klaipėdos krašto istorijos vingiuose“, švytėjo saulė. Veteranai seminaro kultūrinę programą ir savo klausimų svarstymą derino su Asociacijos narių jubiliatų pagerbimu. 

Pandėlio seniūnijoje, Panemunyje pašventintos plokštės žuvusiesiems partizanams atminti

Rugpjūčio 17 d. Karių veteranų asociacijos narys Gintautas Tamulaitis, šaulys prof. Aleksandru Vitkus kartu su Keliautojų klubo atstovais, Pandėlio seniūno Romualdo Varaniaus kvietimu, nuvykome į šios seniūnijos miestelį Panemunį, dalyvauti iškilmingoje ceremonijoje, pašventinant atminties plokščių su žuvusių partizanų pavardėmis, prie jau prieš 10 metų pastatyto partizanų atminimo „Angelas“ paminklo.

2013 m. birželio 28-30 dienomis susitikimas vyko Molėtuose

Pagal 2012 metais parengtą ir patvirtintą mūsų  2013 metų veiklos planą,  šių metų birželio 28-30 dienomis, eilinis mūsų vasaros susitikimas vyko Vilniaus regione. Pagrindine mūsų „baze“ tapo Molėtai.

2013 m. birželio 15 d. iškilmės Veiveriuose

„Man šlamėtų šilai,
man žvaigždynai žėrėtų,
Ir svaigintų papievių kvapu,
Jei partizano akim į mane nežiūrėtų,
Melsvos akys iš brolių kapų....“
(Partizanų daina)

2013 m. balandžio 24 d. paminklas žuvusiems Latvijos ir Lietuvos partizanams

Prisiminti ir pagerbti Latvijos bei Lietuvos partizanų bendrą kovą už abiejų tautų Laisvę žuvusių lietuvių – latvių tautybės partizanus 2013 m. balandžio 24 d. į Subates miestelį (Latvija) susirinko gausus ne tik šio miestelio gyventojų būrys, bet ir vietos administracija, seimo nariai, latvių partizanai bei jaunuomenė. Pagerbti žuvusius partizanus atvyko Latvijos kariuomenės vadas generolas leitenantas Raimundas Graube, latvių šauliai bei kiti iškilūs asmenys. Iš Lietuvos atvyko Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius, LietuvosLaisvės Kovų Sąjungos štabo viršininkas dim. mjr. Vytautas Balsys su Panevėžio skyriaus LLKS partizanais, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Antanas Plieskis, Lietuvos jaunųjų šaulių vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius, jaunieji šauliai, Karių veteranų asociacijos atstovai ir Lietuvos kariuomenės rezervo kariai.

2012 m. rugsėjo 21 – 23 dienomis vyko karių veteranų asociacijos narių seminaras Palangoje

2012 m. rugsėjo 21 – 23 dienomis  buvę Lietuvos kariuomenės atkūrimo kariai savanoriai vėl susirinko į kasmetinį seminarą Palangos karininkų ramovėje. Tokie seminarai vyksta nuo 2005 metų. Šiais metais nuspręsta geriau susipažinti su Lietuvos kariuomenės uždaviniais ir iššūkiais šiandien.

2012 06-29 – 07-01 d.d. karių veteranų asociacijos narių susitikimas Tauragės apskrityje

KVA Tauragės apskrities skyrius organizavo pažintinę išvyką po Tauragės regioną, tikslu susipažinti su krašto istorija, aplankyti žymias apskrities vietas ir pagerbti žuvusius partizanus kritusius kovoje už Lietuvos laisvę.

2011 m. birželio 17 – 19 dienomis vyko genocido ir vilties 70-čio minėjimas

2011 m. birželio 17 – 19 d. Karių veteranų asociacijos nariai organizavo išvyką skirtą Genocido ir vilties 70-čio minėjimui po Dzūkijos regioną.

2011 m. rugsėjo 16-18 d. karių veteranų asociacija surengė savo veiklos planinį seminarą Palangos karininkų ramovėje

2011 m. rugsėjo 16-18 d. Palangos karininkų ramovėje, Karių veteranų asociacija surengė savo veiklos planinį seminarą, paminėti Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos 20-tį. Lietuvos kariuomenės kariai veteranai susibūrė prieš keletą metų ir įsteigė – Karių veteranų asociaciją. Ši organizacija jungia įvairių Lietuvos kariuomenės rūšių dimisijos karius, savanorius, šaulius bei kitus Lietuvos karius veteranus atitinkančius asociacijos įstatų nuostatas.

Seminaras Palangoje 2010 rugsėjo mėn. 24 - 26 d.

Paskutinį rugsėjo savaitgalį į Palangos karininkų ramovę  susirinko kariai veteranai iš aštuonių miestų ir miestelių – Vilniaus, Kauno, Tauragės, Alytaus, Širvintų, Šilalės, Kvedernos ir Varėnos.

2010 06 05 Nemunaityje Alytaus raj., buvo pagerbti Dainavos apygardos partizanai

2010 06 05 Nemunaityje Alytaus raj., buvo pagerbti Dainavos apygardos partizanai. Dalyvavo garbingi svečiai.

Seminaras Palangoje 2010 rugsėjo mėn. 24-26 d.

Paskutinį 2010 metų rugsėjo savaitgalį į Palangos karininkų ramovę  susirinko kariai veteranai iš aštuonių miestų ir miestelių – Vilniaus, Kauno, Tauragės, Alytaus, Širvintų, Šilalės, Kvedernos ir Varėnos.

2010 m. liepos 15 d. Žalgirio mūšiui 600 metų

2010 m. liepos 17 d. buvo surengtas grandiozinis 600-ųjų Žalgirio mūšio metinių minėjimas Žalgirio pergalės parke. Žmonės ir šiandien gerai prisimina šį įvykį. Jų teigimu, nepaisant karščio, susirinko daug žmonių ne tik iš Kauno rajono ir Kauno miesto, bet ir kitų kaimyninių rajonų ir tolimesnių vietovių. Žmonės tvirtino, kad šiame parke dar niekada nebuvo tokios gausybės žmonių.

2010 06 05 Generolo A. Ramanausko Vanago takais

 2010 06 05  Alytaus rajone Nemunačio gyvenvietėje buvo pagerbtas Generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminimas.

Minėjime dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas generolas Arvydas Pocius,  Pilietinės gynybos centro prie KAM, direktoriaus pavaduotojas plk. ltn. Juozas Širvinskas, Kauno arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius, kariai veteranai su jaunaisiais šauliais.

Darbas su jaunaisiais šauliais

Karių veteranų asociacijos kariai perteikia karybos patirtį jauniesiems šauliams.

Seminaras Palangoje 2009 rugsėjo mėn. 24 - 26 d.

2009 rugsėjo mėn. 24 - 26 d. Palangoje, Karininkų Ramovėje, Birutės g. 46,  vyks Karių veteranų asociacijos organizuojamas seminaras. Seminaro metu bus pašventinta Karių veteranų asociacijos vėliava, priimami nauji nariai, įteikiami asociacijos nario pažymėjimai. ir pagerbiami jubiliatai.  Seminare dalyvaus kviestiniai svečiai.

Alytaus veteranai aktyviai dalyvauja kariniame ugdyme 2008-birželio mėn.

Nuo 2007 metų Lietuvos kariuomenės veteranų asociacijos Alytaus apskrities skyriaus kariai dalyvauja Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus 1-osios rinktinės jaunųjų šaulių vasaros stovyklose, istoriniuose pažintiniuose žygiuose "Partizanų takais".