KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUSITIKIMAS

2021 m. rugsėjo 3-5 dienomis Palangos Karininkų ramovėje vyko tradicinis Karių veteranų asociacijos narių rudens susitikimas. Renginys prasidėjo Karių veteranų asociacijos vėliavos įnešimu, sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, mirę asociacijos nariai: asociacijos įkūrėjas, ilgametis jos prezidentas dm. plk. ltn. Jonas Kliauza, aktyvus narys dm. vyr. srž. Jonas Dagilis. Įteikti asociacijos pasižymėjimo ženklai dim. vyr. ltn. Aleksandrui Vitkui, dim. ltn. Anicetui Varnui.

          Organizuota išvyka į Liepoją. Jau ties miesto ribos ženklu pasitiko Latvijos Rezervo karių asociacijos prezidentas mjr. (R) Armands Pauris. Visi nuvykome į Karostos kalėjimą, kur mus pasitiko ltn. (R) Juris Rakis, puikiai šnekantis ir lietuvių kalba. Karostos kalėjime nuo 1905 iki 1997 metų kalėjo prasikaltę kariškiai. Nuo 2002 metų Karostos kalėjimas duris atvėrė lankytojams. Su įdomumu apžiūrėjome XIX-XX a. sandūroje statytus gynybinius fortus, klausėmės kaip 1919 m. savanoriai gynė 30 km ilgio ruožą nuo bermontininkų. Pastatytas paminklas 1919 m. lapkričio 14 d. žuvusiam vyr. ltn. Roberts Radzinš. Numatyta statyti ir daugiau paminklų žuvusiems už Latvijos nepriklausomybę.

          Pasivaikščiojome šiauriniu molu, kuris saugo uosto akvatoriją nuo šiaurės vakarų vėjų. Molas driekiasi 1800 metrų. Ilgai stebėjome plaukiančius laivus ties O. Kalpako pasukamuoju tiltu. Tiltas sujungia Karostą su likusia Liepojos dalimi. Metalinė tilto konstrukcija baigta montuoti 1906 metais. Puikiai veikia, kasdien pasukamas plaukiantiems laivams praleisti.

          Vėl atvykstame į Karostos kalėjimą, kur ką tik pastatytoje pavėsinėje padėkojome Latvijos rezervo karių asociacijai, mjr. (R) Armands Pauris ir ltn. (R) Juris Rakis. Jiems įteiktos Karių veteranų asociacijos padėkos. Tai jau antras vizitas Liepojoje kelerių metų bėgyje. Turim grįžti į Palangos Karininkų ramovę, nes laukiam garbingo svečio LR Seimo nario, NSGK nario, ats. gen. ltn. Arvydo Pociaus. Svečias papasakojo apie Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas
„Zapad 2021“, rugsėjo 10-osios šeimų maršo ir kitų įvykių prognozuojamus scenarijus. Buvo prašyta svečio pakomentuoti Laisvės gynėjų statuso įstatymą bei kitus klausimus. Visiems KVA nariams LR Seimo narys, ats. gen. ltn. Arvydas Pocius padovanojo po autorinę knygą „Laisvės karžygiai“ apie lietuvių kilmės karius, tarnavusius Didžiosios Britanijos, Kanados ir Australijos kariuomenėse.

          Paskutinę susitikimo dieną pravestas susirinkimas, kurio metu aptarti asociacijos einamieji reikalai, perregistravimo klausimas. Asociacijos kapelionu paskirtas teologijos mokslų daktaras kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, kuris ir palaimino asociacijos narius prasmingiems darbams. Aptarti numatomo 2022 m. pavasario susitikimo klausimai.

          Reiškiame padėką Palangos Karininkų ramovės viršininkei ir darbuotojams už galimybę pravesti KVA narių susitikimą.

 

Karių veteranų asociacijos prezidentas
dim. gr. Zigfridas Jankauskas