ŠVENČIAME GIEDRAIČIŲ MŪŠIŲ 100-METĮ

1920 m. spalio 9 d. nepritardami Suvalkų sutarties nuostatoms, Lenkijos kariuomenės daliniai, vadovaujami gen. Liucijano Želigovskio, inscenizavo ,,maištą“ ir užėmė Vilnių. Želigovskininkams užėmus Vilnių, priešo armija toliau brovėsi į Lietuvos gilumą, siekdama priversti Kauno vyriausybę kapituliuoti ir susitaikyti su teritoriniais praradimais, o palankiai susiklosčius aplinkybėms susieti Lietuvą federaciniais saitais su Lenkijos valstybe. 1920 m. rudenį Giedraičių apylinkėse vyko permainingos kovos. Giedraičiai kelis kartus ėjo iš rankų į rankas. Lapkričio 21 d. kritišku valstybei metu Lietuvos kariuomenė po alinančių mūšių sustabdė lenkų puolimą ir apgynė Lietuvos valstybingumą.

Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos (LKRKA) Kauno skyrius kartu su VŠĮ ,,Kauno tvirtovės parkas“ buvęs direktorius prof. dr. Valdas Rakutis eilę metų bendradarbiauja dėl Giedraičių mūšių istorinės atminties įprasminimo. Šiemet Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Valdemaro Rupšio iniciatyva buvo skirta lėšų paminklo skirto Giedraičių mūšiams atminti statybai. Šiemet lapkričio 21 dieną minint istorinių įvykių šimtmetį, paminklas atidengtas istorinėje Giedraičių mūšio vietoje, privačioje žemės valdoje, priklausančioje dideliam Lietuvos ir savo krašto patriotui Mindaugui Černiauskui. Prieigomis prie paminklo rūpinosi Molėtų rajono savivaldybė, vadovaujama mero Sauliaus Jauneikos. Daug nematomo darbo nuveikė Giedraičių bendruomenės nariai ir seniūnas Vytautas Valansevičius. Atidengiant paminklą, jo papėdėje buvo padėta gėlių, o apie Giedraičių mūšio reikšmę prieš 100 metų bei dabartį kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys, Molėtų rajono meras Saulius Jauneika, Giedraičių seniūnas Vytautas Valansevičius, paminklo autorius Džiugas Jurkūnas, karo istorikas- Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vadas Paulius Pacevičius. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos nepriklausomybę. Laikantis karinių tradicijų ir saugant jų atminimą, nuaidėjo trys Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės karių savanorių salvės: Už pergalę“, „Už visus žuvusius už Lietuvos nepriklausomybę“ ir „Už Lietuvos kariuomenę“.

Iš pasisakančių kalbos:

Brangūs bendraminčiai!

Švenčiame Giedraičių mūšių 100-metines!

Būtent čia ant aukštumų linijos 1920 m. rudenį vyko nuožmiausios kovos dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Būtent čia buvo sulaikyta Želigovskio armija, kuri spalio 9 d. želigovskininkams užėmus Vilnių, toliau brovėsi į Lietuvos gilumą, siekdama priversti Kauno vyriausybę kapituliuoti ir susitaikyti su teritoriniais praradimais, O palankiai susiklosčius aplinkybėms susieti Lietuvą federaciniais saitais su Lenkijos valstybe. Spalio - lapkričio mėnesiais Giedraičių apylinkėse vyko permainingos kovos.

Lapkričio 21 d. kritišku valstybei metu Lietuvos kariuomenė apgynė Lietuvos valstybingumą ir nors Vilniaus klausimas liko neišspręstas, būtent Lietuvos kariuomenė brėžė to meto politinį Lietuvos valstybės žemėlapį - kiek nuėjo Lietuvos kariuomenė, tiek turėjome Lietuvos.

Šiandien švenčiame vienos svarbiausių pergalių Lietuvos istorijoje šimtmetį ir atiduodame duoklę Lietuvos didvyriams liejusiems kraują už mūsų laisvę.

Noriu padėkoti visiems bendraminčiams, Molėtų rajono savivaldybei, Giedraičių seniūnui Vytautui, bendruomenės nariams prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo, musninkiečiui paminklo autoriui Džiugui, o labiausiai Lietuvos kariuomenei ir asmeniškai Kariuomenės vadui gen. lt. Valdemarui Rupšiui už paramą įamžinant Lietuvos karžygių atminimą ir Lietuvos kariuomenės tradicijų puoselėjimą. Vardan tos Lietuvos!

 

LKRKA Kauno skyriaus vado

vrš. (R) Pauliaus Pacevičiaus informacija