IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA

Lietuvos vėliavos diena - atmintina diena, pažymima sausio 1 d. Šią dieną keliama Valstybės vėliava prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų.

Kaip laisvos Lietuvos ženklas, pirmą kartą Lietuvos trispalvė Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 1919 metų sausio 1 d. Tąkart ją iškėlė Lietuvos savanorių grupė, vadovaujama Vilniaus miesto komendanto Kazio Škirpos. Pakelta vėliava buvo palydėta šūviais, po to savanoriai sugiedojo Lietuvos himną. K. Škirpos vadovaujamą būrį sudarė du karo valdininkai Jonas Nistelis bei Petras Gužas ir kareiviai: Albinas Rauba, Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus. Deja, pirmą kartą iškelta Lietuvos trispalvė plevėsavo neilgai. 1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmę bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną.

Antrą kartą Lietuvos trispalvė suplevėsavo 1920 m. rugpjūčio 26 d., kai į Vilnių sugrįžo Lietuvos kariuomenė. Tačiau tų pačių metų spalio 9 d. Vilnių užgrobė „želigovskininkai“ ir lietuviška trispalvė vėl buvo nuplėšta.

Trečią kartą Lietuvos trispalvė iškelta virš Gedimino bokšto 1939 spalio 29 d., Lietuvai atgavus Vilnių. Pirmajam Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulkui buvo suteikta didžiulė garbė – Gedimino pilies bokšte iškelti Lietuvos vėliavą. Varpai skambėjo tol, ko šaudė patrankos. Po vėliavos pagerbimo, garbės kuopa, palikusi prie vėliavos garbės sargybą, nulipo nuo kalno į Katedros aikštę ir atstojo į bendrą rikiuotę. I pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko vadas pulkininkas Leonas Gustaitis Vilniaus rinktinės vadui atraportavo: „Pakėliau vėliavą Gedimino kalne, pastačiau garbės sargybą ir pabrėžiau, kad kol Gedimino pulkas yra Vilniuje, tol Trispalvė vėliava čia laisvai plevėsuos“. Tačiau ir tuomet vėliava neilgai plevėsavo. Prasidėjo gūdūs sovietmečio metai be Lietuvos trispalvės.

Ketvirtą kartą vėliavą Gedimino kalno pilies bokšte 1944 m. balandžio 5 d. iškėlė Lietuvos vietinės rinktinės 306-ojo bataliono kariai savanoriai, vadovaujami pulkininko leitenanto P. Grebliausko. (1944 m. vasario 16 d. Lietuvos vietinės rinktinės vadas generolas leitenantas P. Plechavičius Lietuvos žmones informavo apie lietuviško kovinio junginio formavimą iš lietuvių-savanorių, pavadintą Lietuvos vietine rinktine. 1944 m. kovo 20 d. buvo suformuota Lietuvos vietinė rinktinė iš 19500 karių savanorių ir 2000 kariūnų iš karo mokyklos Marijampolėje). Lietuvos vietinės rinktinės iškelta trispalvė plevėsavo iki 1944 m. gegužės 15 d.

Penktą kartą Lietuvos trispalvė virš Gedimino bokšto iškelta tik 1988 m. spalio 7 d. ir nuo to laiko tebeplevėsuoja iki šiol.

Prisimenant ir pagerbiant savanorių žygdarbį, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kiekvienais metais, sausio 1 d., minint Lietuvos vėliavos dieną, Gedimino kalno bokšte rengiama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija. Pagal tradiciją senoji vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį.

2015 m. sausio 1 d. Kaune, jau tapusia tradicija kelis metus iš eilės „Kovo 11-osios gatvės bendrijos“ asociacija iškilmingai ir šiemet paminėjo Lietuvos vėliavos dieną Gerojo Ganytojo bažnyčioje. Parapijos klebonas teol. lic. Jonas Stankevičius aukojo Šv. Mišias ir pašventino parapijiečių atsineštas Lietuvos vėliavas.

Po šv. Mišių su Lietuvos vėliavos diena sveikinimo visus Dainavos seniūnas, šaulys Alvydas Malinauskas ir Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos, „Kovo 11-osios gatvės bendrijos“ asociacijos pirmininkas, šaulys dr. Raimundas Kaminskas.

Minėjimo metu atminimo ženklas „Su Sąjūdžiu, už Lietuvą!“ buvo įteiktas Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vado pavaduotojui, šauliui, kariui veteranui Gintautui Tamulaičiui. Minėjimo dalyviams G. Tamulaitis priminė apie Lietuvos vėliavos iškėlimo Gedimino kalne Vilniuje laikotarpius bei priminė, kad jau penktą kartą iškelta trispalvė 1988 m. spalio 7 d. tebeplazda iki šiol, tad  „Saugokime savo valstybės nepriklausomybės simbolį – Vėliavą, tegul ji amžiais plazda kiekvieno lietuvio širdyje. Pagerbdami ją, giedokime Valstybės himną įsiklausydami į kiekvieną jos žodį. Tada pasijusime stiprūs ir didingi žengiant Lietuvos laisvės keliu“ – kalbėjo Gintautas Tamulaitis. Po to pristatė kompaktinę plokštelę sukurtą Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus tema "Lietuvos kariuomenės ir laisvės kovų istorijos chronologija 1915-1940 m.", kuri skirta moksleiviams, studentams, Karo akademijos kariūnams bei visai plačiajai visuomenei.

Renginyje dalyvavo šauliai Bronius Šabūnas ir Marijonas Bieliauskas, Povilas Andriuškevičius Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos, „Kovo 11-osios gatvės bendrijos“ asociacijos nariai bei Gerojo Ganytojo bažnyčios parapijiečiai.

 

Gintautas Tamulaitis