VYTAUTO PAMINKLINĖ KAPSULĖ SUGRĮŽO Į LAISVĖS ALĖJĄ PRIE PAMINKLO (2020-06-04)

Kaune esantis Laisvės alėjoje Vytauto paminklas yra tarpukario meno kūrinys. Bronzinė statula, iškilusi virš keturių nugalėtų karių: ruso, lenko, totoriaus ir vokiečių kryžiuočio, laikančio nukirstą kardą. Pristigus lėšų, karininkai parėmė paminklo statybą, ir jis 1932 m. rugsėjo 7 d. atidengtas Panemunėje Lietuvos karo akademijos teritorijoje. Tuomet Vilnius buvo užimtas lenkų, todėl šventinant paminklą to nepamiršo ir kunigas. „Šis paminklas auklės ir grūdins mus dar neatliktam svarbiam žygiui – Vilniaus vadavimui“, - kalbėjo kunigas. 1952 m. paminklas nugriautas ir sunaikintas.

1990 metais pilietinio judėjimo „Aukuras” iniciatyva prasidėjo paminklo atstatymo darbai. Buvo pagaminta tiksli paminklo kopija. Tiesa, šį kartą karių skulptūros buvo išlietos iš bronzos. Buvusioje paminklo vietoje Panemunėje jo atstatyti jau buvo neįmanoma – ten pastatyti nauji kareivinių pastatai. Todėl buvo pasirinkta paminklą statyti Laisvės alėjoje. Į apatinę paminklo dalį buvo įdėtas akmuo iš Žalgirio mūšio lauko, o ant viršaus pastatyta skulptūra.

Visa paminklo atsiradimo istorija buvo surašyta ir patalpinta į kapsulę, kuri atsigulė prie paminklo. Rekonstruojant Laisvės alėją, ši kapsulė buvo išimta, o dabar sutvarkius Laisvės alėjos grindinį, birželio 4 d., vėl atsidūrė savo vietoje dėka Pasaulio lietuvių centro direktoriaus Valdo Kubiliaus iniciatyvos, kurią parėmė patriotinės organizacijos. Šventės dalyvius ir kapsulę laimino Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kunigas teol. dr. Paulius Saulius Bytautas. Kapsulės sugrąžinimo ceremonijoje kalbėjo ir renginį moderavo Pasaulio lietuvių centro direktorius Valdas Kubilius. Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo pirmininkė Kristina Giedraitienė ir garbės narys Kęstutis Ignatavičius priminė Vytauto kovų istoriją ir svarbą. Kalbėjo Kauno m. savivaldybės vicemeras Mantas Jurgutis. Klubas „Žalgirio pergalės parkas“ pirmininkas Gintautas Tamulaitis pasidžiaugė, kad istorija sugrįžta į savo vietas, papasakojo apie kuriamą Žalgirio pergalės parką ir perdavė knygą „Žalgirio pergalės parkas Kauno rajone“ Kauno m. merui V. Matijošaičiui, o baigdamas nusilenkė Vytautui ir padėjo gėles prie paminklo. Gėlių tautinis vainikas buvo skirtas šventei nuo Lietuvos Bajorų Kraštų Susivienijimo. Pasisakė XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė, o apie šios dienos istorinę svarbą ir pulkų žygį priminė buvęs Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius. Renginyje taip pat dalyvavo šauliai, savanoriai, Karių veteranų asociacijos nariai ir kt.

 

Gintautas Tamulaitis,

Aleksandras Vitkus