LIETUVOS KARIUOMENĖS SAUSUMOS PAJĖGŲ DIENA - ĮPRASMINAMA ŽALGIRIO PERGALĖS PARKE

Liepos 15-oji diena yra ne tik Žalgirio mūšio 1410 metais pergalės diena prieš kryžiuočių ordiną, bet ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų diena. Žalgirio mūšyje lietuvių pulkai į mūšį ėjo su vėliavose pažymėtais Gedimino stulpais, kas ir dabar atspindi Lietuvos kariuomenės uniformų antsiuvai. Jau tampanti tradicija, kai antri metai, liepos 15 dieną, minint Sausumos pajėgų dieną, pajėgų vadas brigados generolas Raimundas Vaikšnoras su geriausiais metų kariais atvyksta į Žalgirio pergalės parką pasodinti ąžuoliuką. Simboliška, bet prasminga. Klubo „Žalgirio pergalės parkas“ valdybos nariams buvo garbė susitikti, padiskutuoti su geriausiais kariais ir stebėti medelio sodinimo ceremoniją. Šiemet atrinkti geriausi kariai: viršila Kęstutis Duoba, vyresnysis seržantas. Tomas Aukščiūnas ir grandinis Gintaras Matukaitis kartu su brigados generolu Raimundu Vaikšnoru pasodino ąžuolą Žalgirio pergalės parke.

                 Geriausi Sausumos pajėgų kariai pradėti rinkti jau praėjusiais metais. Iš kiekvieno Sausumos pajėgų vieneto pateiktų karių kandidatūrų, pagal patvirtintus kriterijus komisija išrinko geriausius. Daugiau apie šių metų karius:

                 Viršila Kęstutis Duoba - Juozo Lukšos mokymo centro štabo kovinio rengimo vyriausiasis specialistas. Lietuvos kariuomenėje Kęstutis Duoba tarnauja nuo 1994 m. Karys yra pasižymėjęs kaip atsakingai savo pareigas vykdantis ir profesionalus puskarininkis.

                 Vyresnysis seržantas Tomas Aukščiūnas - Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Bendrosios inžinerijos kuopos būrio vado pavaduotojas. Inžinerijos batalione Tomas Aukščiūnas tarnauja nuo 2007 metų. Per tarnybą yra baigęs daug kvalifikacijos kėlimo kursų ir dalyvavęs eilėje nacionalinių ir tarptautinių pratybų Lietuvoje.

                 Grandinis Gintaras Matukaitis – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505-os kuopos vyr. šaulys. Savanorių pajėgose karys tarnauja nuo 1999 metų. Per savo tarnybą pasižymėjo kaip uolus, sąžiningas, patikimas ir tobulėti siekiantis karys. Aktyviai dalyvauja kuopos karinio rengimo pratybose, prisideda prie pratybų tobulinimo, skiria didelį dėmesį jaunųjų karių mokymui ir tobulėjimui.

Minint Sausumos pajėgų dieną 2020 metais liepos 15 d. pajėgų vadas brigados generolas Raimundas Vaikšnoras ir geriausi 2020 metų Sausumos pajėgų kariai - majoras Skomantas Povilionis (KASP 2R), viršila Algirdas Kuckailis (MPB GV) ir viršila Vitalijus Panovas (JVIB) Žalgirio pergalės parke taip pat pasodino ąžuolą.

                 Parko pirmininkas Gintautas Tamulaitis papasakojo brg. generolui R. Vaikšnorui ir kariams papasakojo parko kūrimo idėją, jos ištakas, pirmuosius savanorius - karius - medelių sodintojus. Parodė parke esančius 1410 m. mūšio pulkų vadų skulptūrinius karvedžių stogastulpius, pasakojo parko perspektyvą apie karinės ir Lietuvos valstybės istorijos įamžinimą parke. Supažindino su besipuikuojančia 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų garbei įrengta „1918 m. Vasario 16-osios Signatarų alėja“.

                 Pasodinus parke kariams Žalgirio mūšio pergalės ąžuoliuką, pirmininkas įteikė medelio sodinimo dokumentą – „METRIKĄ“ ir knygelę „2018-2020 m. Žalgirio pergalės parkas“, kuriame patalpinta jau papildyta informacija apie Žalgirio pergalės parko gyvenimą. Vėliau klubo valdybos nariai su kariais nusifotografavo prie pasodinto ąžuoliuko ir naujai pastatytų skulptūrų skirtų įamžinti pirmuosius Lietuvos valdovus: karalių Mindaugą, karalienę Mortą ir jų sūnų Lietuvos didįjį kunigaikštį Vaišvilką, kuris po Mindaugo mirties išlaikė ir valdė 3 metus Lietuvą. Taip jau vadinama parke „Mindaugo kalva“. Vėliau klubo valdyba buvo pakviesta dalyvauti Sausumos pajėgų minėjimo šventėje Kaune.

 

Gintautas Tamulaitis

Karys veteranas