2012 m. rugsėjo 21 – 23 dienomis vyko karių veteranų asociacijos narių seminaras Palangoje

2012 m. rugsėjo 21 – 23 dienomis  buvę Lietuvos kariuomenės atkūrimo kariai savanoriai vėl susirinko į kasmetinį seminarą Palangos karininkų ramovėje. Tokie seminarai vyksta nuo 2005 metų. Šiais metais nuspręsta geriau susipažinti su Lietuvos kariuomenės uždaviniais ir iššūkiais šiandien. Todėl neatsitiktinai ir mūsų seminaro tema :  „Lietuvos kariuomenės dalyvavimas tarptautinėse misijose „ Tuo tikslu buvome pasikvietę karį kuris ne kartą dalyvavo tarptautinėse misijose, tai kapitonas Edvardas Vasiliauskas. Kapitonas vaizdžiai, pasiremdamas foto nuotraukomis ir kita vaizdine medžiaga, papasakojo apie misijas, joms keliamus uždavinius ir kaip tai Lietuvos kariams pavyksta įvykdyti. Per pusantros valandos vyko aktyvus pokalbis ir diskusijos. Kapitono išsakytos mintys mums buvusiems kariams paliko gerą įspūdį. Mes pasidžiaugėme, kad Lietuvos kariai kartu su kitų NATO valstybių kolegomis kartu vykdo pavestas užduotis ir kas svarbiausia, kad jie niekuo nenusileidžia NATO senbuviams.