SAVANORIŠKOS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS (SKAT VĖLIAU KASP) ĮKŪRIMO IR ŽUVUSIO SAVANORIO ARTŪRO SAKALAUSKO ŽŪTIES 30-MEČIO PAMINĖJIMAS VILNIUJE

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 01 17 įstatymu Nr. 1-958 buvo įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba SKAT (dabar KASP) įkūrimo 30-mečio minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje.

Po šv. Mišių įvyko SKAT etatinių darbuotojų ir savanorių rikiuotė priešais gen. Jono Žemaičio – Vytauto paminklą šalia Krašto apsaugos ministerijos. Rikiuotėje dalyvavo: SKAT štabas, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus rinktinių savanoriai - dėvintys SKAT pirmąją uniformą arba kepuraitę prie kostiumo. Atsargos plk. A. Dudavičius raportavo Krašto apsaugos viceministrui Žilvinui Tomkui.

Sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas, padėtos gėlės prie gen. J. Žemaičio Vytauto paminklo. Savanorius sveikino Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Kalbėjo pirmasis Krašto apsaugos departamento direktorius, vėliau KAM ministras Audrius Butkevičius, sveikino KAM viceministras.

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko konferencija. Pirmininkavo dim. gr. Zigfridas Jankauskas, ats. mjr. Dalius Sinkevičius, ats. plk. Arūnas Dudavičius. Žuvusieji ir mirusieji pagerbti tylos minute. Išklausyti sausumos pajėgų vado pavaduotojo plk. Artūro Jasinsko, KASP štabo viršininko plk. ltn. Manto Juozaičio sveikinimai. Su įdomumu išklausytas LR Seimo nario, karo istoriko prof. Valdo Rakučio pranešimas „SKAT: istorinis vertinimas“.

Ats. plk. A. Dudavičius skaitė pranešimą „SKAT kūrimo iššūkiai, karinio rengimo organizavimas, valstybinių objektų apsauga, Rusijos ginkluotųjų pajėgų dislokuotų Lietuvoje, kontrolė ir jų išvedimas“. Apie SKAT rinktinių kūrimosi laikmetį kalbėjo SKAT Kauno rinktinės vadas, garbės savanoris dim. mjr. Vitalijus Straleckas.

Priimtos dvi rezoliucijos:

1. Dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorio medalio statuso atstatymo, priskiriant medalį į valstybinių apdovanojimų registrą.

2. Dėl Laisvės kovų monumento Lukiškių aikštėje.

SKAT savanoriams buvo įteikti liudijimai – padėkos, kurias pasirašė SKAT štabo viršininkas KAM viceministras, garbės savanoris dim. plk. Jonas Gečas ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Linas Kubilius.

Skambėjo muzikinis intarpas: dainos „Lietuva brangi“ atlikimas (ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“, vadovė Laima Purlienė). Renginio dalyviai pavaišinti kibinais, kava, gira.

LR Seimo Didžiajame kieme vyko Laisvės gynėjų susitikimas. Į susirinkusius kreipėsi buvęs AT Pirmininkas, pirmasis valstybės vadovas prof. Vytautas Landsbergis, kalbėjo kiti oficialūs asmenys.

Vėliau paminėtas žuvusio prieš 30 metų savanorio Artūro Sakalausko atminimas prie paminklinio akmens žuvimo vietoje. Jaudinančiai kalbėjo žuvusio savanorio mama. Pasidalino prisiminimais prof. V. Landsbergis, LR Seimo narys ats. gen. ltn. Arvydas Pocius, Kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys.

Padėtos gėlės nuo Lietuvos Respublikos Prezidento, Valstybės vadovų, organizacijų. Renginio dalyviai vaišinosi kareiviška koše.

Jubiliejiniai renginiai vyko ir kituose Lietuvos miestuose. Pridedamos nuotraukos iš renginio Šilalėje.

 

dim. gr. Zigfridas Jankauskas

KVA prezidentas