Alytaus veteranai aktyviai dalyvauja kariniame ugdyme 2008-birželio mėn.

Nuo 2007 metų Lietuvos kariuomenės veteranų asociacijos Alytaus apskrities skyriaus kariai dalyvauja Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus 1-osios rinktinės jaunųjų šaulių vasaros stovyklose, istoriniuose pažintiniuose žygiuose "Partizanų takais". Taip pat tvarko partizanų kapus, susitinka su vietiniais gyventojais, renka informaciją t.y. kaip žmonės gyveno okupuotoje Lietuvoje. Praeitą vasarą stovyklavo MPB Didžiosios Kunigaikštienės Birutės bazėje, dalyvavo žygyje maršrutu Alytus - Punia - Margio piliakalnis – Punios šilas - Rumbonys - Alytaus gynybiniai fortai. Žygis truko savaitę, susipažino su legendomis ir padavimais. Miegojome palapinėse, vakarojome prie laužų, vyko diskotekos, susitiko su vietos vaikais. Veteranų pagrindinis uždavinys, jaunimo užimtumas, patriotinis auklėjimas. Sunku suspėti su jaunimu, bet užsispyrimas daro savo. Veteranas kpt. A. Barysas supažindina jaunimą su Lietuvos istorija, įžymioms datomis, mjr. A. Karalukas praveda šaudymo pratybas iš orinio šautuvo, vyr srž J. Dagilius pastovus vasaros stovyklų komendantas. Dirbame su jaunaisiais vadais, mokome savarankiškumo, priimti sprendimus. Jaunimas dirba, tik reikia jiems padėti. Mes įsitikinę, kad auga patikima pamaina. Reikalui esant mokės už save ir kitus pastovėti.