Struktūra

 KARIŲ VETERANŲ ASOCIACIJOS STRUKTŪRA

 

Prezidentas

Revizorius

Sekretorius

Apskričių grupių vadai

                                                    Valdymo organai:

 

Asociacijos valdyba – Aukščiausias asociacijos organas. (pagal įstatus)

Asociacijos valdybą sudaro:

Prezidentas

Sekretorius

Apskričių grupių vadai

 

Prezidentas                         - dim. gr. Zigfridas Jankauskas

Sekretorius                          - dim. vrš. Juozas Papas

Vilniaus apskrities grupė     - dim. vrš. Juozas Papas

Kauno apskrities grupė       - dim. srž. Gintautas Tamulaitis

Alytaus apskrities grupė     - dim. kpt. Adolfas Barysas

Tauragės apskrities grupė  - dim. kpt. Algimantas Baublys

Klaipėdos apskrities grupė - 

 

Revizorius – dim. viršila Petras Kancevičius.