2011 m. birželio 17 – 19 dienomis vyko genocido ir vilties 70-čio minėjimas

2011 m. birželio 17 – 19 d. Karių veteranų asociacijos nariai organizavo išvyką skirtą Genocido ir vilties 70-čio minėjimui po Dzūkijos regioną.

Išvykos metu aplankėme gen. Adolfo Ramanausko-Vanago bunkerį – partizanų vadavietę Zosės ir Juozo Jakavonių sodyboje Kasčiūnų kaime. Apie 1941 m. įvykius mums papasakojo tų įvykių liudininkas ir dalyvis Juozas Jakavonis. Su nuostaba klausėmės Juozo-Tigro (toks buvo Juozo Jakavonio slapyvardis) prisiminimų stebėjomės jų begaline drąsa, patriotizmu ir pasiaukojimu siekiant Lietuvos Nepriklausomybės.

Kartu aplankėme Merkinės piramidę ir sovietmečio vadų ir ideologų muziejų Grūte. Dar kartą prisiminėme jų padarytas skriaudas ir žiaurumus lietuviams ir kitų tautų atstovams. Druskininkuose paragavome mineralinių vandenų ir susipažinome su Vandens parku. Lankydami Liškiavą išklausėme pasakojimą apie vienuolyną ir labai gražią buvusią Domininkonų bažnyčią, kuri dabar priklauso Liškiavos parapijos žmonėms.

19 dieną susipažinome su Merkinėje esančiais muziejais ir daug sužinojome įdomaus apie senosios Merkinės įstoriją, kurią papasakojo muziejaus direktorė Regina Raugalaitė, ten vykusias lietuvių kovas su kryžiuočiais ir kitais užpuolikais. Vėliau kartu su Merkinės ir jos apylinkės gyventojais Merkinės Kryžių kalnelyje dalyvavome Genocido ir vilties minėjime, kurio metu to meto įvykius prisiminė nukentėjusių nuo okupantų giminės, vaikai ir pačių įvykių dalyviai. Vėliau vaišinomės Alytaus savanorių išvirta koše.

Pavakare pavargę, bet pilni patirtų įspūdžių grįžome į namus su viltimi, kad panašias išvykas organizuosime kasmet. Jų metu pamatai koks gražus mūsų kraštas su nuostabia gamta mėlynom upių ir upelių juostom bei raibuliojančiais saulėje ežerais.

Karių veteranų asociacija