PALANGOJE KARIAI VETERANAI SUSITIKO SU LDK BŪDIGEIDŽIO DRAGŪNŲ BATALIONO VADU IR PAMINĖJO ASOCIACIJOS ĮKŪRIMO 10-ETĮ

Karių veteranų asociacija Klaipėdos įgulos karininkų ramovės Palangos skyriuje nuolat rengia įvairius seminarus, gilina žinias, domisi šalies gynybiniais pajėgumais bei karine istorija.

2015 m. rugsėjo 25-27 d .kariai veteranai turiningai leido laiką Palangos karininkų ramovėje. Apie Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Būdigeidžio Dragūnų bataliono karinę nūdieną papasakoti atvyko bataliono vadas majoras Viktoras Bagdonas. Jis papasakojo apie Dragūnų bataliono karių gyvenimą, karines naujoves, bei naujų šauktinių integraciją kariniame gyvenime. Už puikų pristatymą Dragūnų bataliono vadui mjr. V. Bagdonui asociacijos prezidentas J. Kliauza įteikė atminimo dovanėlę apie asociacijos veiklą. Buvo padaryta bendra atminimo fotonuotrauka.

Midėdami Karių veteranų asociacijos 10-ties metų įkūrimą, asociacijos prezidentas dim. plk. J. Kliauza apžvelgė asociacijos kūrimosi pradžią, papasakojo jos kūrimosi ištakas, nušvietė per dešimtmetį atliktus darbus bei pateikė darbų sąrašą ateičiai. Nebuvo pamiršti ir kariai veteranai jubilijatai. Asociacijos prezidentas dim. plk. J. Kliauza iškilmingai apjuosė veteranų krūtines lino austinėmis juostomis žyminčiomis 65-ąjį gimtadienį - dim. vyr. ltn. Algimantui Baubliui ir dim. vyr. ltn. Jeronimui Oželiui.

Sekančią dieną vyko asociacijos reikalų dalykiniai pokalbiai, veiklos planų aptarimas sekantiems metams. Užbaigdamas seminarą asociacijos prezidentas palinkėjo visiems kariams, jų šeimų nariams sveikatos, stiprybės ir iki naujų susitikimų.

Gintautas Tamulaitis