Atmintinos dienos

                          LIETUVOS RESPUBLIKOS ATMINTINOS DIENOS

 

1. Sausio 1-oji Lietuvos vėliavos diena
2. Sausio 13-oji   Lietuvos gynėjų diena
3. Kovo 4-oji  Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena
4. Kovo 8-oji  Tarptautinė moterų solidarumo diena
5. Kovo 20-oji Žemės diena
6. Gegužės 7-oji  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
7. Gegužės 3-čias  sekmadienis partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
8. Birželio 1-oji  Tarptautinė vaikų gynimo diena
9. Birželio pirmasis sekmadienis Tėvo diena
10. Birželio 14-oji Gedulo ir vilties diena
11. Birželio 15-oji Okupacijos ir genocido diena
12. Birželio 13-oji Birželio sukilimo diena
13. Birželio 24-oji Rasos ( Joninių ) diena
14. Liepos 15-oji Žalgirio mūšio diena
15. Liepos paskutinysis sekmadienis Jūros diena
16. Rugpjūčio 23-oji Juodojo kaspino diena
17. Rugsėjo 1-oji Laisvės diena
18. Rugsėjo 8-oji  Šilinė (Šv, mergelės Marijos gimimo diena. Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės gynimo diena.
19.Rugsėjo 22-oji  Baltų vienybės diena
20. Rugsėjo 23-oji Lietuvos žydų genocido diena
21. Spalio 5-oji Tarptautinė mokytojų diena
22. Spalio antrasis šeštadienis Derliaus diena
23. Spalio 25-oji Konstitucijos diena
24. Lapkričio 2-oji Mirusiųjų atminimo ( Vėlinių ) diena
25. Lapkričio 23-oji Lietuvos karių diena
26. Lapkričio 30-oji mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena
27. Gruodžio 10-oji Tarptautinė žmogaus teisių diena
28. Sausio 17-oji  Krašto Apsaugos Savanorių Tarnybos Įkūrimo diena